[jibaketa合成&音頻壓制][ViuTV粵語]梅露可物語~無精打采的少年與瓶中少女~ - 02 [粵日雙語+內封繁體中文雙字幕] (BD 1920x1080 x264 AACx2 PGS+SRT ViuTV CHT)
[jibaketa合成&音頻壓制][ViuTV粵語]梅露可物語~無精打采的少年與瓶中少女~ - 02 [粵日雙語+內封繁體中文雙字幕] (BD 1920x1080 x264 AACx2 PGS+SRT ViuTV CHT)
admin 发布于 2020-07-01 00:07

影片基於Moozzi2的BD源,粵語音軌抓取自藍Viu官網,自修音頻時間軸、字幕自轉譯、渲染、音頻自壓

粵語版字幕自行轉譯,日語版字幕搬運自Ani-One官方