[NAOKI-Raws] 银河英雄传说 全系列 BD-BOX (BDrip x264 DTS-HDMA+TrueHD5.1ch Chap)
[NAOKI-Raws] 银河英雄传说 全系列 BD-BOX (BDrip x264 DTS-HDMA+TrueHD5.1ch Chap)
admin 发布于 2019-01-01 01:46

 外传观看顺序:

黄金之翼 —> 螺旋迷宫 —> 白银之谷 —> 叛乱者 —> 决斗者 —> 夺还者 —> 朝之梦、夜之歌 —> 千亿之星、千亿之光 —> 第三次提亚马特会战 —> 污名 —> 正传开始